Hoeveelheid participatie avond aanwezigen ook weer dramatisch laag…

Hoeveelheid participatie-avond aanwezigen ook weer dramatisch laag… Op z’n minst communicatie hierover onder de loep, waarschijnlijk veel meer. Zie ook de berichten rondom de dalende ledentallen afgelopen dagen..